Minutes of Oriental-COCOSDA General Meeting (prepared by Chiu-yu Tseng)

Date: 13:30-15:20, Thursday, Nov. 27, 2008

Attended by: Participants of the International Conference of O-COCOSDA 2008

Chair: Dr. Chiu-yu Tseng, Convener, Academia Sinica, Taipei, Taiwan

 1. Opening remarks:

 1. Country and Region Reports:

  1. Country/region activities reports
  1. China (Aijun Li, Thomas Fang Zheng)
  2. Hong Kong(Tan Lee by Jenifer Lee)
  3. India (Shyam Agrawal)
  4. Indonesia (Hammam Riza)
  5. Japan (Shuichi Itahashi)
  6. Korea (Yong-Ju Lee)
  7. Malaysia (Zuraidah Mohd Don)
  8. Mongolia (Dawa Idomuco)
  9. Nepal (Bhim Regmi presented by Chiu-yu Tseng)
  10. Singapore (Haizhou Li)
  11. Taiwan (Hsiao-chuan Wang)
  12. Thailand (Chai Wutiwiwachai)
  13. Vietnam (Luong Chi Mai)

 1. O-COCOSDA 2008 Book update

 1. Membership Newsletter update (Shyam Agrawal)
 1. Organization of O-COCOSDA 2010
 1. O-COCOSDA 2009

 1. O-COCOSDA 2010