Digital Revolution for Under-resourced Languages in Asia

学会: Digital Revolution for Under-resourced Languages in Asia
開催日: 2019年2月19日-20日
場所: 奈良先端科学技術大学院大学

中村 哲(教授), Sakriani Sakti(特任准教授)がオーガナイザーとしてワークショップを開催しました。